DESATERO pro absolvování BIKE HERO

  1. K tomu, aby ses mohl vydat na trať BIKE HERO a byl zapsán na listinu finisherů, případně získal i finisherskou trofej nebo finisherský dres, musíš nejprve provést registraci na těchto stránkách. 
  2. Při registraci si vyber startovní balíček BASIC, PREMIUM nebo ACTIV, po zaplacení registračního poplatku ti zašleme kompletní startovní balíček v elektronické podobě.
  3. Na zdolání trasy máš 1 až 3 (po sobě jdoucí) dny, trasu můžeš absolvovat kdykoliv do 365 dnů od přijetí potvrzujícího e-mailu nebo registračního balíčku. Jedním dnem se rozumí časový úsek od 00:01 hod do 23:59 hod (téhož dne). 
  4. Můžeš začít na jakémkoliv místě trasy. Trasa je jednosměrná, jede se vždy proti směru hodinových ručiček. Podmínkou je pouze to, že se po absolvování celého okruhu musíš vrátit na stejné místo, kde jsi začal. Pokud si trasu rozložíš do více dnů, podmínkou je vždy následující den začínat ze stejného místa, kde jsi den předtím svou jízdu ukončil.
  5. Trasa využívá lesních cest a stezek značených turistickými značkami,  k navigaci na nich ti bude sloužit zejména mapa (obdržíš e-mailem – BASIC, nebo poštou – PREMIUM, ACTIV), zaslaný GPS log a návodný slovní popis s kontrolními body. V případě opuštění značení (nezbytný asfaltový přejezd) bude vyznačeno šipkou.
  6. Povinnou výbavou každého účastníka je horské/trekingové kolo (BIKE HERO není možné absolvovat na elektrokole) v dobrém technickém stavu, cyklistická přilba a jakékoliv zařízení umožňující zaznamenávat projetou trasu (GPS navigace, mobilní telefon apod.). V případě mobilního telefonu doporučujeme power banku (zapnutá GPS na mobilním telefonu totiž rychleji vybíjí baterii).           
  7. Zdolání trasy BIKE HERO (nezbytné pro zapsání na listinu finisherů a případně získání finisherské trofeje) ti bude uznáno v okamžiku, kdy nám na e-mail info@bikehero.cz zašleš odkaz na záznam (s GPS logem) tvé trasy. Ten musí být odemčený (veřejně přístupný např. na strava.com, connect.garmin.com, movescount.com, endomondo.com atd.) ať je možné zkontrolovat, že jsi celou trasu projel.
  8. V případě, že pojede skupinka účastníků pohromadě a někteří z nich nevlastní žádné zařízení, kterým by bylo možné zaznamenávat GPS log, postačí nám GPS logy těch účastníků ze skupiny, kteří toto zařízení vlastní. Pro potvrzení těch, co GPS log nezašlou, požadujeme pro ověření hromadnou fotku z následujících míst: rozhledna Děd, přehrada Klíčava, rozhledna Máminka, poutní areál Skalka, menhir nad Mořinkou – Zdeňkovo Křeslo a vyhlídka lom Velká Amerika.
  9. Po kontrole povinných údajů viz. bod 8) bude každý úspěšný finisher zapsán do Síně slávy - veřejné listiny finisherů. Majitelům startovního balíčku PREMIUM bude poštou odeslána finisherská trofej a majitelům startovního balíčku ACTIV finišerský dres (dle předem vybrané velikosti).   
  10. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí. Jede se za plného silničního provozu, každý účastník je povinen řídit se platnými předpisy pro pohyb na pozemních komunikacích i mimo ně. Pořadatel nehradí škody na zdraví ani na majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s účastí.